Laatste nieuws

18-11-2018

De rode neus loop

Wat? Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen. Daarom organiseren VTM, Qmusic en Belfius dit jaar voor de derde keer  Rode Neuzen Dag. Samen met heel Vlaanderen zamelen ze geld in voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen.  Hoe? Enerzijds willen ze, door te lachen en samen gek te doen, het taboe rond psychische problemen doorbreken en het Rode Neuzenprobleem bespreekbaar maken. Anderzijds willen ze, door middel van acties en donaties, geld inzamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen.  Rode Neus Loop? Om het taboe rond jeugdpsychiatrie mee te helpen te doorbreken en de Rode Neuzenactie te ondersteunen, organiseert Kliniek Sint-Jozef ism de gemeente Pittem, een belevingsrun op het domein en door de gebouwen van de jeugdkliniek. Op die manier willen we iedereen de kans geven om op een ludieke manier eens een kijkje te komen nemen achter de muren van de...Lees meer

05-09-2018

Resultaten Vlaamse patiëntenpeiling 2018 beschikbaar

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Kliniek Sint-Jozef heeft ingetekend voor alle reeds ontwikkelde indicatoren : de Vlaamse patiëntenpeiling, de implementatie van een suïcidepreventiebeleid, de volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift en het inschakelen van ervaringsdeskundigen.  De meest recente resultaten, onder meer van de Vlaamse patiëntenpeiling, vindt u bij resultaten. Lees meer

Mensen zoals u en ik

Weet u dat één op vier personen te maken krijgt met ernstige psychische problemen?
Een grote groep patiënten in onze kliniek heeft problemen door middelengebruik. Ook angst, depressie en persoonlijkheidsproblemen komen veel voor.

Als open, gespecialiseerd en vernieuwend psychiatrisch ziekenhuis zoeken wij samen met u naar de juiste aanpak.  Vaak starten wij met een volledige opname om daarna over te schakelen naar dagopname. Indien aangewezen organiseren wij de behandeling in uw eigen omgeving.

Een cliënt vertelt over PritLink 

"Je krijgt handvatten om het zelf te doen"

 “Toen ons landbouwbedrijf een tijd geleden in moeilijkheden kwam, heb ik zowel professioneel als persoonlijk een zware periode doorgemaakt. Gelukkig hebben we toen erg veel steun gehad van de organisatie ‘Boeren op een kruispunt’. Die mensen hebben me ook doorverwezen naar een psycholoog. Toen de situatie bij mij tot een crisis leidde, zocht ik hulp bij een psychiater, die me medicatie kon voorschrijven. Een opname zag ik niet zitten voor mijn gezin. Ik ben wel opgevolgd door het mobiel team. Iemand van het mobiel team raadde me de vaardigheidstraining op basis van Linehan van PritLink aan. Ik heb ondertussen twee van de drie delen hiervan gevolgd.

De cursus heeft veel verduidelijkt voor mezelf. Ik kan vandaag beter plaatsen wat er allemaal gebeurd is. Dat de training in groep verloopt, ervaar ik als een pluspunt. Er moet natuurlijk vertrouwen groeien tussen de deelnemers. Je geeft tenslotte heel wat prijs over jezelf. Maar de groepsdynamiek is positief. De ervaring om hierover met andere mensen te kunnen praten, heeft me goed gedaan.”

Open Venster: artikel in de kijker

32 nieuwe plaatsen kinderen en jongeren

"Het kind staat centraal, niet de protocollen"
Lees meer

www.openvenster.be